مجموعه ورزشی استخر ولایت

تیم شیرجه استان اصفهان بر سکوی سوم مسابقات جشنواره شیرجه کشور ایستاد

۷ آبان ۱۳۹۷

تیم شیرجه استان اصفهان بر سکوی سوم مسابقات جشنواره شیرجه کشور ایستاد

تیم شیرجه استان اصفهان متشکل از ۷ شیرجه رو بر سکوی سوم مسابقات جشنواره شیرجه کشور ایستاد.

از ۷ شیرجه رو شرکت کننده در این دوره از مسابقات آقایان امیرحسین سواری ، احمد وسائلی ، احمد مهدیه ، سهیل معینی و امیرمسعود اعتماد از شیرجه رو های کانون استخر ولایت نجف آباد هستند.

تیم شیرجه استان اصفهان بر سکوی سوم مسابقات جشنواره شیرجه کشور ایستاد

شیرجه رو سهیل معینی ، تنها مدال آور تیم استان با کسب ۲ مدال برنز در رشته های تخته ۱ متر و سکوی ۳ متر