مجموعه ورزشی استخر ولایت

دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال ۱۳۹۷ در مجموعه ورزشی استخر ولایت

۳۰ فروردین ۱۳۹۷

دوره آمادگی نجات غریق آقایان سالیانه ۱۳۹۷ شهرستان نجف آباد در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور مدرسین : علیرضا طبیبی ، اکبر امیرخانی ، پیمان گرامی در مجموعه ورزشی استخر ولایت برگزار گردید .

دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال 1397
دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال 1397
دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال 1397
دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال 1397
دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال 1397
دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال 1397