مجموعه ورزشی استخر ولایت

معرفی کانون شنای استخر ولایت نجف آباد به عنوان پایگاه برتر استان اصفهان

۱۶ آذر ۱۳۹۸
معرفی کانون شنای استخر ولایت نجف آباد به  عنوان پایگاه برتر استان اصفهان