مجموعه ورزشی استخر ولایت

پایگاه خبری مجموعه ورزشی استخر ولایت

دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال ۱۳۹۷ در مجموعه ورزشی استخر ولایت

برگزاری دوره آموزش نجات غریق درجه دو در مجموعه ورزشی استخر ولایت

استخر ولایت به سامانه تصفیه آب مولتی اکسیدان (الکترولیز نمک طعام) مجهز شد